De Bovenkamer is ontstaan vanuit de drive van jonge mensen om te creëren.

 

Iedereen kent ze. Verhalen over artiesten die geen kansen krijgen. Teleurgesteld in de maatschappij verdwijnt stilaan hun creativiteit. Zover wilden wij het niet laten komen. In De Bovenkamer vonden we onze oplossing: doen is de boodschap, gewoon doen.

 

De Bovenkamer is een samenwerkingsplatform waar jonge artiesten actief zijn in creatieve processen en experimenten. Het woord samenwerking verraadt het: we begeven ons graag op de flinterdunne lijn tussen visuele en auditieve kunstvormen. Deze grens is vreemd genoeg inderdaad heel smal en verdwijnt zelfs hier en daar. Meer nog: We dringen letterlijk in elkaars vakgebied. Dat schept een enorme meerwaarde voor beide componenten. Zo'n wederzijdse bevruchting werkt als een symbiose. De verschillende kunsttakken versterken elkaar. Een geheel dat groter is dan zomaar de som. Het is dit soort versmelting dat De Bovenkamer nastreeft.

 

Alle jonge mensen die functioneren in De Bovenkamer, delen een enorme ambitie. Ieder in zijn vakgebied. Met daar bovenop een open visie.

 

De Bovenkamer verzorgt het zakelijke aspect van de projecten. Op deze manier kunnen artiesten genieten van een overkoepelend orgaan waarbinnen hun kunsten ontplooien.